Рекламни коснтрукции

Нестандартни рекламни конструкции , обикновенно извън точката на продажба или близо до
офиса или търговския обект най-често с указателна и много често с комбинирана цела, като
насочваща и миджова реклама .