Рекламни пана

Информационно-рекламни табели обикновенно изработени от олекотена метална конструкция
и лицев панел от метална или пластмасова плоскост за по малоформатните и от винил с
изображение пълноцветен печат или фолио.