KODY LIGHT LTD

Проектиране, изработка, монтаж и поддръжка на рекламни съоръжения Рекламни идеи и решения за вашия бизнес Брандиране на транспортни средства Изработка на различни видове рекламни сувенири и аксесоари Изграждане на конструкции за фотоволтаични централи

Fabrication, installation, maintanance and service of different types of sign products Outdoor and indoor advertizing solutions Standard and custom made signs Building up solar plant constructions.

Светещи кутии

Lighting boxes

Билборди

Bilboards

Обемни букви

3D Letters

Рекламни конструкции

Custom made signage constructions

Нестандартно оформление

Custom made interior and exterior signs

Транспортни средства

Vehicle branding

Рекламни пана

Advertising boards

Визуална комуникация

Indicative signs

Динамични реклами

Dynamic signs

Изграждане на фотоволтаични системи

Photovoltaic plant constructions

Светещи кутии

Lighting boxes

Билборди

Bilboards

Обемни букви

3D Letters

Рекламни конструкции

Custom made signage constructions

Нестандартно оформление

Custom made interior and exterior signs

Транспортни средства

Vehicle branding

Рекламни пана

Advertising boards

Визуална комуникация

Indicative signs

Динамични реклами

Dynamic signs

Изграждане на фотоволтаични системи

Photovoltaic plant constructions

Светещи кутии

Lighting boxes

Билборди

Bilboards

Обемни букви

3D Letters

Рекламни конструкции

Custom made signage constructions

Нестандартно оформление

Custom made interior and exterior signs

Транспортни средства

Vehicle branding

Рекламни пана

Advertising boards

Визуална комуникация

Indicative signs

Динамични реклами

Dynamic signs

Изграждане на фотоволтаични системи

Photovoltaic plant constructions