Визуална комуникация

Изработка на рекламни или указателни елементи с указателна или насочваща цел, най-често в
вдминистративни или обществени сгради и болници. Могат да бъдат под формата на
указателно-информационни табла , отделни табелки, стикери или графични изображения.