Транспортни средства  Vehicle branding

Дизайн, пълно или частично облепване на транспортни средства с фолио за създаване на специфичен дизайн , фирмена реклама, реклама на продукт или услуга.
Vehicle and car branding as promoting, brand, product or service.